Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Version HistoryVersion History

Name

Installation WSS 3.0

Wiki Content

Detta dokument hjälper dig att installera WSS 3.0.

Det finns tre server roller i en WSS 3.0 farm:

Server Role

Alias

Web-Front End (IIS, SharePoint)

WFE

Database Server (SQL)

Back-End

Search Server (Search Service)

Application

Du kan installera WSS 3.0 I olika farm konfigurationer.

·         Standalone Installation

·         Small Farm (One server as WFE/Application Server role and one Back-End)

·         Medium Server Farm (two WFE with NLB, one dedicated application server and one back-end)

·         Large Server Farm (two WFE with NLB, one or more application servers and one back-end)

Denna guide innehåller steg för att installera en Single-Server eller en Small Farm.


Börja med att skapa följande konton i en OU i AD’t

Application pool identity and Server Farm accounts

Account

Purpose

Single server standard requirements

Server farm standard requirements

SPContentPoolSVC

The user account that the worker processes that service the application pool use as their process identity. This account is used to access content databases associated with the Web applications that reside in the application pool.

No manual configuration is necessary.

The Network Service account is used for the default Web site that is created during Setup and configuration.

No manual configuration is necessary.

The following are automatically configured:

·         Membership in the db_owner role for content databases and search databases associated with the Web application.

·         Access to read from the configuration and the SharePoint_AdminContent databases.

·         Access to read from and write to the associated SSP database.

·         Additional permissions for this account to front-end Web servers and application servers are automatically granted.

SPConfigSVC

This account is also referred to as the database access account.

This account is:

§  The identity for the application pool that hosts the SharePoint Central Administration Web site.

The process account for the Windows SharePoint Services Timer service.

Network Service (default)

No manual configuration is necessary.

Domain user account.

If the server farm is a child farm with Web applications that consume shared services from a parent farm, this account must be a member of the db_owner fixed database role on the configuration database of the parent farm.

Additional permissions are automatically granted for this account on Web servers and application servers that are joined to a server farm.

This account is automatically added as a SQL Server login on the computer running SQL Server and added to the following SQL Server security roles:

dbcreator fixed server role

securityadmin fixed server role

db_owner fixed database role for all databases in the server farm

 

Windows SharePoint Services Search accounts http://office.microsoft.com/download/afile.aspx?AssetID=AM102339531033)

Account

Purpose

Single server standard requirements

Server farm standard requirements

SPSearchSVC

 

Used as the service account for the Windows SharePoint Services Help Search service. There is only one instance of this service in a farm.

By default, this account runs as the Local System account.

·         Must be a domain user account.

·         Must not be a member of the Farm Administrators group.

The following are automatically configured:

·         Access to read from the configuration database and the SharePoint_Admin Content database.

·         Membership in the db_owner role for the Windows SharePoint Services Search database.

SPCrawlSVC

Used by the Windows SharePoint Services Search application server role to crawl content across sites.

Must not be a member of the Farm Administrators group.

The following are automatically configured:

§  Added to the Web application Full Read policy for the farm.

·         Same requirements as the Windows SharePoint Services Search service account.

The following are automatically configured:

·         Added to the Web application Full Read policy for the farm.

(Se till att kontona som du skapar har korrekt behörighet och medlemskap, så kolla gärna detta dokument som innehåller en förklaring av dessa krav: Office SharePoint Server Security Account Requirements.doc)

Kolla gärna denna länk för att planera dina konton: Plan for administrative and service accounts (Windows SharePoint Services)

Installera alltid SharePoint med ett domänkonto som är local administrator på alla maskiner I farmen. Installera inte SharePoint som endast lokal administratör på SharePoint Servern.


Guiden antar att du installerat Windows 2003 Server/R2 eller Windows Server 2008 och att du kört Windows Update. Om du behöver installera MOSS 2007 så ska du istället följa denna guide:: MOSS 2007 Installation.aspx


Lägg till "Application Server" rollen.

Följ dessa steg för att konfigurera servern:

Internet Information Services (IIS) is not installed or enabled by default in the Microsoft Windows Server 2003 operating system. To make your server a Web server, you must install and enable IIS, and you must ensure that IIS is running in IIS 6.0 worker process isolation mode.

 

Installera och konfigurera IIS

1.       Click Start, point to All Programs, point to Administrative Tools, and then click Configure Your Server Wizard.

2.       On the Welcome to the Configure Your Server Wizard page, click Next.

3.       On the Preliminary Steps page, click Next.

4.       On the Server Role page, click Application server (IIS, ASP.NET), and then click Next.

5.       On the Application Server Options page, click Next.

6.       On the Summary of Selections page, click Next.

7.       Click Finish.

8.       Click Start, point to All Programs, point to Administrative Tools, and then click Internet Information Services (IIS) Manager.

9.       In the IIS Manager tree, click the plus sign (+) next to the server name, right-click the Web Sites folder, and then click Properties.

10.    In the Web Sites Properties dialog box, click the Service tab.

11.    In the Isolation mode section, clear the Run WWW service in IIS 5.0 isolation mode check box, and then click OK.

The Run WWW in IIS 5.0 isolation mode check box is only selected if you have upgraded to IIS 6.0 on Windows Server 2003 from IIS 5.0 on Microsoft Windows 2000. New installations of IIS 6.0 use IIS 6.0 worker process isolation mode by default.


 Installera .NET Framework 2.0

.NET Framework 2.0 krävs för att köra WSS 3.0. Ladda ner ramverket med Windows Update (Om du inte redan kört Windows update).

Följ dessa steg för att installera .NET Framework 2.0:

Go to the Microsoft Download Center Web site (http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=0856EACB-4362-4B0D-8EDD-AAB15C5E04F5&displaylang=en), and on the Microsoft .NET Framework Version 2.0 Redistributable Package (x86) page, follow the instructions for downloading and installing the .NET Framework version 2.0. There are separate downloads for x86-based computers and x64-based computers. Be sure to download and install the appropriate version for your computer. The .NET Framework version 2.0 download contains the Windows Workflow Foundation technology, which is required by workflow features.


Installera .NET Framework 3.0

WSS 3.0 kräver .NET Framework 3.0 för workflow stöd.

Ladda ner 3.0 ramverket med Windows Update. Installationen är rätt enkel och kräver inte mycket att tänka på.

Go to the Microsoft Download Center Web site (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=72322&clcid=0x409), and on the Microsoft .NET Framework 3.0 Redistributable Package page, follow the instructions for downloading and installing the .NET Framework version 3.0. There are separate downloads for x86-based computers and x64-based computers. Be sure to download and install the appropriate version for your computer. The .NET Framework version 3.0 download contains the Windows Workflow Foundation technology, which is required by workflow features.

 

You can also use the Microsoft .NET Framework version 3.5. You can download the .NET Framework version 3.5 from the Microsoft Web site (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=110508).


Aktivera ASP.NET 2.0

Du behöver ASP.NET för att köra WSS 3.0. I denna sektion, kommer du att installera .NET Framework 2.0, men först måste du konfigurera servern som Application Server. (IIS)

Tillåt ASP.NET 2.0

1.       Click Start, point to All Programs, point to Administrative Tools, and then click Internet Information Services (IIS) Manager.

2.       In the Internet Information Services tree, click the plus sign (+) next to the server name, and then click the Web Service Extensions folder.

3.       In the details pane, right-click ASP.NET v2.0.50727, and then click Allow.


Installera och konfigurera Windows SharePoint Services 3.0

Installationen av WSS på server kräver först installation och sedan configuration. Installationen är ganska enkel och kräver endast ett par steg i wizarden.
Konfigurationen görs först efter att installationen är genomförd.

(Ladda ner WSS 3.0 mjukvaran Ladda ner WSS 3.0)

Följ dessa steg för att installera Windows SharePoint Services (Stand-Alone Installation):

Run Setup (Stand-Alone Installation)

1. On the Read the Microsoft Software License Terms page, review the terms, select the I accept the terms of this agreement check box, and then click Continue.

2. On the Choose the installation you want page, click Basic to install to the default location.

3. When Setup finishes, a dialog box prompts you to complete the configuration of your server. Be sure that the Run the SharePoint Products and Technologies Configuration Wizard now check box is selected.

4. Click Close to start the configuration wizard.

Run the SharePoint Products and Technologies Configuration Wizard

1. On the Welcome to SharePoint Products and Technologies page, click Next.

2. In the dialog box that notifies you that some services might need to be restarted or reset during configuration, click Yes.

3. On the Configuration Successful page, click Finish. Your new SharePoint site opens.

If you are prompted for your user name and password, you might need to add the SharePoint site to the list of trusted sites and configure user authentication settings in Internet Explorer. Instructions for configuring these settings are provided in the following procedure.


Lägg till SharePoint siten till listan av tillförlitliga siter för IE7 eller till listan av lokala siter om du kör IE6

1. In Internet Explorer, on the Tools menu, click Internet Options.

2. On the Security tab, in the Select a Web content zone to specify its security settings box, click Trusted Sites, and then click Sites.

3. Clear the require server verification (https :) for all sites in this zone check box.

4. In the Add this Web site to the zone box, type the URL to your site, and then click Add.

5. Click Close to close the Trusted Sites dialog box.

6. Click OK to close the Internet Options dialog box

Du är nu redo att gå vidare I denna guide till stegen Post-installation steps!


Följ dessa steg för att installera Windows SharePoint Services i en Farm

Run Setup on all servers in the farm

Run Setup and then the SharePoint Products and Technologies Configuration Wizard on all your farm servers. Adding servers to the farm can be done at any time to add redundancy, such as additional load-balanced Web servers.

When you install Windows SharePoint Services 3.0 on the first server, you establish the farm. Any additional servers that you add must be joined to this farm.

Setting up the first server involves two steps: installing the Windows SharePoint Services 3.0 components on the server, and configuring the farm. After Setup finishes, you can use the SharePoint Products and Technologies Configuration Wizard to configure Windows SharePoint Services 3.0. The SharePoint Products and Technologies Configuration Wizard automates several configuration tasks, including: installing and configuring the configuration database, installing Windows SharePoint Services 3.0 services, and creating the Central Administration Web site.

It is recommend that you install and configure Windows SharePoint Services 3.0 on all of your farm servers before you configure Windows SharePoint Services 3.0 services and create sites. You must have SQL Server running on at least one back-end database server before you install Windows SharePoint Services 3.0 on your farm servers.

Setup installs the Central Administration Web site on the first server on which you run Setup. Therefore, we recommend that the first server on which you install Windows SharePoint Services 3.0 is a server from which you want to run the Central Administration Web site.

 

Run Setup on the first server

1.       From the product disc, run Setup.exe, or from the product download, run WSSv3.exe, on one of your Web server computers.

2.       On the Read the Microsoft Software License Terms page, review the terms, select the I accept the terms of this agreement check box, and then click Continue.

3.       On the Choose the installation you want page, click Advanced. The Basic option is for stand-alone installations.

4.       On the Server Type tab, click Web Front End. The Stand-alone option is for stand-alone installations.

5.       Optionally, to install Windows SharePoint Services 3.0 at a custom location, select the Data Location tab, and then type the location name or Browse to the location.

6.       Optionally, to participate in the Customer Experience Improvement Program, select the Feedback tab and select the option you want. To learn more about the program, click the link. You must have an Internet connection to view the program information.

7.       When you have chosen the correct options, click Install Now.

8.       When Setup finishes, a dialog box appears that prompts you to complete the configuration of your server. Be sure that the Run the SharePoint Products and Technologies Configuration Wizard now check box is selected.

9.       Click Close to start the configuration wizard. Instructions for completing the wizard are provided in the next set of steps.

The SharePoint Products and Technologies Configuration Wizard

After Setup finishes, you can use the SharePoint Products and Technologies Configuration Wizard to configure Windows SharePoint Services 3.0. The configuration wizard automates several configuration tasks, including: installing and configuring the configuration database, installing Windows SharePoint Services 3.0 services, and creating the Central Administration Web site.

Use the following instructions to run the SharePoint Products and Technologies Configuration Wizard:

Run the SharePoint Products and Technologies Configuration Wizard

10.    On the Welcome to SharePoint Products and Technologies page, click Next.

11.    Click Yes in the dialog box that notifies you that some services might need to be restarted during configuration.

12.    On the Connect to a server farm page, click No, I want to create a new server farm, and then click Next.

13.    In the Specify Configuration Database Settings dialog box, in the Database server box, type the name of the computer that is running SQL Server.

14.    Type a name for your configuration database in the Database name box, or use the default database name. The default name is "SharePoint_Config".

15.    In the User name box, type the user name of the server farm account. (Be sure to type the user name in the format DOMAIN\SPConfigSVC.)

Viktigt:

This account is the server farm account and is used to access your SharePoint configuration database. It also acts as the application pool identity for the SharePoint Central Administration application pool and it is the account under which the Windows SharePoint Services Timer service runs. The SharePoint Products and Technologies Configuration Wizard adds this account to the SQL Server Logins, the SQL Server Database Creator server role, and the SQL Server Security Administrators server role. The user account that you specify as the service account must be a domain user account, but it does not need to be a member of any specific security group on your Web servers or your back-end database servers. We recommend that you follow the principle of least privilege and specify a user account that is not a member of the Administrators group on your Web servers or your back-end servers.

 

16.    In the Password box, type the user's password, and then click Next.

17.    On the Configure SharePoint Central Administration Web Application page, select the Specify port number check box and type a port number if you want the SharePoint Central Administration Web application to use a specific port, or leave the Specify port number check box cleared if you do not care which port number the SharePoint Central Administration Web application uses.

18.    On the Configure SharePoint Central Administration Web Application dialog box, do one of the following:

19.    If you want to use NTLM authentication (the default), click Next.

20.    If you want to use Kerberos authentication, click Negotiate (Kerberos), and then click Next.

NOTE! See steps later in this guide on how to configure Kerberos

21.    On the Completing the SharePoint Products and Technologies Configuration Wizard page, click Next.

22.    On the Configuration Successful page, click Finish.

23.    The SharePoint Central Administration Web site home page opens.

If you are prompted for your user name and password, you might need to add the SharePoint site to the list of trusted sites and configure user authentication settings in Internet Explorer. Instructions for configuring these settings are provided earlier in this guide!

Du är nu redo att gå vidare I denna guide till stegen Post-installation steps!


Run Setup on additional servers

1. From the product disc, run Setup.exe, or from the product download, run WSSv3.exe, on one of your Web server computers.

2. On the Read the Microsoft Software License Terms page, review the terms, select the I accept the terms of this agreement check box, and then click Continue.

3. On the Choose the installation you want page, click Advanced. The Basic option is for stand-alone installations.

4. On the Server Type tab, click Web Front End. The Stand-alone option is for stand-alone installations.

5. Optionally, to install Windows SharePoint Services 3.0 at a custom location, select the Data Location tab, and then type the location name or Browse to the location.

6. Optionally, to participate in the Customer Experience Improvement Program, select the Feedback tab and select the option you want. To learn more about the program, click the link. You must have an Internet connection to view the program information.

7. When you have chosen the correct options, click Install Now.

8. When Setup finishes, a dialog box appears that prompts you to complete the configuration of your server. Be sure that the Run the SharePoint Products and Technologies Configuration Wizard now check box is selected.

9. Click Close to start the configuration wizard. Instructions for completing the wizard are provided in the next set of steps.


The SharePoint Products and Technologies Configuration Wizard on additional servers

After Setup finishes, use the SharePoint Products and Technologies Configuration Wizard to configure Windows SharePoint Services 3.0. The configuration wizard automates several configuration tasks, including: installing and configuring the configuration database, and installing Windows SharePoint Services 3.0 services. Use the following instructions to run the SharePoint Products and Technologies Configuration Wizard.

Run the SharePoint Products and Technologies Configuration Wizard

1.       On the Welcome to SharePoint Products and Technologies page, click Next.

2.       Click Yes in the dialog box that notifies you that some services might need to be restarted during configuration.

3.       On the Connect to a server farm page, click Yes, I want to connect to an existing server farm, and then click Next.

4.       In the Specify Configuration Database Settings dialog box, in the Database server box, type the name of the computer that is running SQL Server.

5.       Click Retrieve Database Names, and then from the Database name list, select the database name that you created when you configured the first server in your server farm.

6.       In the User name box, type the user name of the account used to connect to the computer running SQL Server. (Be sure to type the user name in the format DOMAIN\username.) This must be the same user account you used when configuring the first server.

7.       In the Password box, type the user's password, and then click Next.

8.       On the Completing the SharePoint Products and Technologies Configuration Wizard page, click Next.

9.       On the Configuration Successful page, click Finish

If you are prompted for your user name and password, you might need to add the SharePoint site to the list of trusted sites and configure user authentication settings in Internet Explorer. Instructions for configuring these settings are provided earlier in this guide!

 


Konfigurera Kerberos Authentication

Om du valde Kerberos som "authentication provider", så måste du  utföra ett par steg till. Stegen involverar definitionen av en Service Principal Name (SPN) för "application pool" kontot. SPN används för att validera servern till klienten.

Följ dessa steg för att konfigurera Kerberos authentication:

To configure the the WSS server to be trusted for delegation, follow these steps:

1.

Start Active Directory Users and Computers.

2.

In the left pane, click Computers.

3.

In the right pane, right-click the name of the IIS server, and then click Properties.

4.

Click the General tab, click to select the Trust computer for delegation check box, and then click OK.

5.

Quit Active Directory Users and Computers.

If the application pool identity is configured to use a domain user account, the user account must be trusted for delegation before you can use Kerberos authentication. To configure the domain account to be trusted for delegation, follow these steps:

1.

On the domain controller, start Active Directory Users and Computers.

2.

In the left pane, click Users.

3.

In the right pane, right-click the name of the user account (SPConfigSVC), and then click Properties.

4.

Click the Account tab, under Account Options, click to select the Account is trusted for delegation check box, and then click OK.

Repeat steps 1-4 for the SPContentSVC account

5.

Quit Active Directory Users and Computers.

 

If the application pool identity is a domain user account, you must configure an SPN for that account. To configure an SPN for the domain user account, follow these steps:

1.

Download and install the Setspn.exe command-line tool. Setspn

2.

Use the Setspn.exe tool to add an SPN for the domain account. To do this, follow these steps:

a.

Type the following line at the command prompt, and then press ENTER:

Setspn -A HTTP/FQDNServerNameDomain\DOMAIN\UserName

 

Note In this command, ServerName is the fully qualified domain name (FQDN) of the server, Domain is the name of the domain, and UserName is the name of the domain user account. (DOMAIN\SPConfigSVC)

b.

Type the following line at the command prompt, and then press ENTER:

Setspn -A HTTP/NETBIOSServerNameDomain\DOMAIN\UserName

Note In this command, ServerName is the NETBIOS name of the server, Domain is the name of the domain, and UserName is the name of the domain user account. (DOMAIN\SPConfigSVC)

 

Step 1 and 2 must be completed for the SPConfigSVC and the SPContenSVC account!

Reference: How to configure a Windows SharePoint Services virtual server to use Kerberos authentication and how to switch from Kerberos authentication back to NTLM authentication:

http://support.microsoft.com/?kbid=832769

How to configure a Windows SharePoint Services virtual server to use Kerberos authentication and how to switch from Kerberos authentication back to NTLM authentication:

http://support.microsoft.com/?kbid=832769Post-installations steg

After Setup finishes, your browser window opens to the home page of your new SharePoint site. Although you can start adding content to the site or you can start customizing the site, it is recommended that you perform the following administrative tasks by using the SharePoint Central Administration Web site


Start the Windows SharePoint Services Search service

“WSS Search Service” är inte startad initialt. För att kunna använda sök funktion, så måste du konfigurera tjänsten med ett konto som kan söka och ett för att “crawl” innehåll. I denna del kommer du att använda de konton du skapade tidigare för att konfigura sök tjänsten.

Följ dessa steg för att konfigurera Sök tjänsten.

1.       On the SharePoint Central Administration home page, click the Operations tab on the top link bar.

2.       On the Operations page, in the Topology and Services section, click Servers in farm.

3.       On the Servers in Farm page, click the server on which you want to start the Windows SharePoint Services Search service.

4.       Next to Window SharePoint Services Search, click Start.

5.       On the Configure Windows SharePoint Services Search Service Settings page, in the Service Account section, specify the user name and password for the user account under which the search service will run (DOMAIN\ SPSearchSVC).

6.       In the Content Access Account section, specify the user name and password for the user account that the search service will use to search over content. This account must have read access to all the content you want it to search over. If you do not enter credentials, the same account used for the search service will be used (DOMAIN\SPCrawlSVC).

7.       In the Indexing Schedule section, either accept the default settings, or specify the schedule that you want the search service to use when searching over content.

8.       After you have configured all the settings, click Start.


Configure incoming e-mail settings  

 

You can configure incoming e-mail settings so that SharePoint sites accept and archive incoming e-mail. You can also configure incoming e-mail settings so that SharePoint sites can archive e-mail discussions as they happen, save e-mailed documents, and show e-mailed meetings on site calendars. In addition, you can configure the SharePoint Directory Management Service to provide support for e-mail distribution list creation and management. For more information, see Configure incoming e-mail settings (Windows SharePoint Services)


Configure outgoing e-mail settings   

You can configure outgoing e-mail settings so that your Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) server sends e-mail alerts to site users and notifications to site administrators. You can configure both the "From" e-mail address and the "Reply" e-mail address that appear in outgoing alerts. For more information, see Configure outgoing e-mail settings (Windows SharePoint Services).


Configure diagnostic logging settings  

You can configure several diagnostic logging settings to help with troubleshooting. This includes enabling and configuring trace logs, event messages, user-mode error messages, and Customer Experience Improvement Program events. For more information, see Configure diagnostic logging settings (Windows SharePoint Services).

The default path for the logs are under c:\ and these logs gets pretty big so it’s a good idea to change the path!


Configure antivirus protection settings   

You can configure several antivirus settings if you have an antivirus program that is designed for Windows SharePoint Services 3.0. Antivirus settings enable you to control whether documents are scanned on upload or download and whether users can download infected documents. You can also specify how long you want the antivirus program to run before it times out, and you can specify how many execution threads the antivirus program can use on the server. For more information, see Configure anti-virus settings (Windows SharePoint Services).


Skapa en ny “Web Application” och en “Site Collection”

När WSS väl är färdig konfigurerad, så kan du slutligen skapa din första site. I denna del, kommer du att skapa en ”site collection” baserad på team site mallen.

Följ dessa steg för att skapa din första site:

1.       In the SharePoint Central Administration Web site, on the Application Management page, in the SharePoint Web Application Management section, click Create or extend Web application.

2.       On the Create or Extend Web Application page, in the Adding a SharePoint Web Application section, click Create a new Web application.

3.       On the Create New Web Application page, in the IIS Web Site section, you can configure the settings for your new Web application.

a.       To choose to use an existing Web site, select Use an existing Web site, and specify the Web site on which to install your new Web application by selecting it from the drop-down menu.

b.       To choose to create a new Web site, select Create a new IIS Web site, and type the name of the Web site in the Description box.

c.        In the Port box, type the port number you want to use to access the Web application. If you are creating a new Web site, this field is populated with a suggested port number. If you are using an existing Web site, this field is populated with the current port number.

d.       In the Host Header box, type the URL you want to use to access the Web application. This is an optional field.

e.        In the Path box, type the path to the site directory on the server. If you are creating a new Web site, this field is populated with a suggested path. If you are using an existing Web site, this field is populated with the current path.

4.       In the Security Configuration section, configure authentication and encryption for your Web application.

a.       In the Authentication Provider section, choose either Negotiate (Kerberos) or NTLM.

To enable Kerberos authentication, you must perform additional configuration. See steps in this guide!

 

b.       In the Allow Anonymous section, choose Yes or No. If you choose to allow anonymous access, this enables anonymous access to the Web site by using the computer-specific anonymous access account (that is, IUSR_<computername>).

c.        In the Use Secure Sockets Layer (SSL) section, select Yes or No. If you choose to enable SSL for the Web site, you must configure SSL by requesting and installing an SSL certificate.

5.       In the Load Balanced URL section, type the URL for the domain name for all sites that users will access in this Web application. This URL domain will be used in all links shown on pages within the Web application. By default, the box is populated with the current server name and port.

The Zone box is automatically set to Default for a new Web application, and cannot be changed from this page.

6.       In the Application Pool section, choose whether to use an existing application pool or create a new application pool for this Web application. To use an existing application pool, select Use existing application pool. Then select the application pool you want to use from the drop-down menu.

a.       To create a new application pool, select Create a new application pool.

b.       In the Application pool name box, type the name of the new application pool, or keep the default name. (Try to set the name of the pool to the name of the Web Application Name_Pool)

c.        In the Select a security account for this application pool section, select Predefined to use an existing application pool security account, and then select the security account from the drop-down menu.

d.       Select Configurable to use an account that is not currently being used as a security account for an existing application pool. In the User name box, type the user name of the account you want to use, and type the password for the account in the Password box. (DOMAIN\SPContentPoolSVC)

7.       In the Reset Internet Information Services section, choose whether to allow Windows SharePoint Services to restart IIS on other farm servers. The local server must be restarted manually for the process to finish. If this option is not selected and you have more than one server in the farm, you must wait until the IIS Web site is created on all servers and then run iisreset /noforce on each Web server. The new IIS site is not usable until that action is completed. The choices are unavailable if your farm only contains a single server.

8.       In the Database Name and Authentication section, choose the database server, database name, and authentication method for your new Web application:

Type the name of the Database server, the name of the new Content Database (Name the Database to the name of the Web Application WSS_Content_Web_Application_NAME), and choose the authentication to connect to the Database Server.

9.       Click OK to create the new Web application, or click Cancel to cancel the process and return to the Application Management page.

For more information, see Deploy and configure SharePoint sites (Windows SharePoint Services).

When the new Web application is created, it’s time to create a site collection. Jump down to step 2 in the Create a Site Collection section!


Create a site collection (Top-Site)

1.       On the SharePoint Central Administration home page, click the Application Management tab on the top link bar.

2.       On the Application Management page, in the SharePoint Site Management section, click Create site collection.

3.       On the Create Site Collection page, in the Web Application section, select a Web application to host the site collection from the Web Application drop-down list.

4.       In the Title and Description section, type a title and description for the site collection.

5.       In the Web Site Address section, select a URL type (personal or sites), and then type a URL for the site collection.

6.       In the Template Selection section, select a template from the tabbed template control.

7.       In the Primary Site Collection Administrator section, specify the user account for the user you want to be the primary administrator for the site collection. You can also browse for the user account by clicking the Book icon to the right of the text box. You can check the user account by clicking the Check Names icon to the right of the text box.

8.       Optionally, in the Secondary Site Collection Administrator section, specify the user account for the user you want to be the secondary administrator for the site collection. You can also browse for the user account by clicking the Book icon to the right of the text box. You can check the user account by clicking the Check Names icon to the right of the text box.

9.       Click Create to create the site collection.

Create a SharePoint site (Sub-Site)

1.       On the SharePoint Central Administration home page, click the Application Management tab on the top link bar.

2.       On the Application Management page, in the SharePoint Site Management section, click Site collection list.

3.       On the Site Collection List page, in the URL column, click the URL for the site collection to which you want to add a site. The full URL path for the site collection appears in the URL box.

4.       Copy and paste the full URL path into your browser, and then, on the home page of the top-level site for the site collection, on the Site Actions menu, click Create.

5.       On the Create page, in the Web Pages section, click Sites and Workplaces.

6.       On the New SharePoint Site page, in the Title and Description section, type a title and description for the site.

7.       In the Web Site Address section, type a URL for the site.

8.       In the Template Selection section, select a template from the tabbed template control.

9.       Either change other settings, or click Create to create the site.

10.    The new site opens.

Referens: http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc303313.asp

Tags

Installation

Document ID

RTDFJKC333FH-38-9
Version: 2.0
Created at 2008-10-29 15:43 by AD\administrator
Last modified at 2008-11-08 13:36 by AD\administrator